Sản phẩm của chúng tôi

10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghi cứu lắp đặt và chuyển giao các hệ thống lọc nước, chúng tôi luôn tin rằng HBTECH luôn đi đầu trong lĩnh vực máy lọc nước như thế này

2.343 11.990.000 
5.000.000 5.400.000 
-20%
12.000.000 
1.500.000 

Tin tức